پیغام خطا

 • Warning: opendir(modules/contextual): failed to open dir: Permission denied in file_scan_directory() (line 2026 of /home/refahgos/public_html/includes/file.inc).
 • Warning: opendir(modules/file/icons): failed to open dir: Permission denied in file_scan_directory() (line 2026 of /home/refahgos/public_html/includes/file.inc).
 • Warning: opendir(modules/simpletest/tests): failed to open dir: Permission denied in file_scan_directory() (line 2026 of /home/refahgos/public_html/includes/file.inc).
 • Warning: opendir(sites/all/modules/ctools/views_content/plugins/content_types): failed to open dir: Permission denied in file_scan_directory() (line 2026 of /home/refahgos/public_html/includes/file.inc).
 • Warning: opendir(sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/help/lt/files/images): failed to open dir: Permission denied in file_scan_directory() (line 2026 of /home/refahgos/public_html/includes/file.inc).
 • Warning: opendir(sites/all/modules/ckeditor/ckeditor/_source/plugins/pagebreak/images): failed to open dir: Permission denied in file_scan_directory() (line 2026 of /home/refahgos/public_html/includes/file.inc).
 • Warning: opendir(sites/all/modules/ckeditor/ckeditor/_source/skins): failed to open dir: Permission denied in file_scan_directory() (line 2026 of /home/refahgos/public_html/includes/file.inc).
 • Warning: opendir(sites/all/modules/wysiwyg): failed to open dir: Permission denied in file_scan_directory() (line 2026 of /home/refahgos/public_html/includes/file.inc).
 • Warning: opendir(sites/all/modules/elfinder/editors/tinymce): failed to open dir: Permission denied in file_scan_directory() (line 2026 of /home/refahgos/public_html/includes/file.inc).

 

 

 

 

 

 

 • refahgostar.org
 • refahgostar.org
 • refahgostar.org

 

باشگاه شمس آباد

اين باشگاه جهت ارائه سرويس های رفاهی به کارکنان در سال 1375 افتتاح گرديد و در محيطی سبز، دلپذير وآرام در حال ارائه خدماتی از قبيل سرو غذا با تعيين وقت قبلی، پذيرش وارائه خدمات جهت کليه مراسم به مناسبت های مختلف، همايش ها و نشست های اداری می باشد. اين باشگاه در حال حاضر دارای دو سالن به ظرفيت های 120 و 350 نفر بوده و در فضای سبز خويش پذيرای 500 نفر می باشد. اين مجموعه همچنين دارای کافی شاپ و محيطی امن برای بازی کودکان می باشد.


نشانی: تهران، مجيديه شمالی، خيابان استاد حسن بنا، بالاتر از ميدان ملت، تپه شمس آباد، کوچه فرزاد
تلفن:7-22974664 | نمابر:22974668

سرپرست مرکز : جناب آقای مقریان |

 

ظرفیت پذیرایی
• سالن شماره 1 : 120 نفر
• سالن شماره 2 : 350 نفر
• محوطه باز : 500 نفر

 


View Larger Map

 

 

 

 

بازگشت به لیست مراکز رفاهی