• refahgostar.org
  • refahgostar.org
  • refahgostar.org

 

باشگاه شمس آباد

اين باشگاه جهت ارائه سرويس های رفاهی به کارکنان در سال 1375 افتتاح گرديد و در محيطی سبز، دلپذير وآرام در حال ارائه خدماتی از قبيل سرو غذا با تعيين وقت قبلی، پذيرش وارائه خدمات جهت کليه مراسم به مناسبت های مختلف، همايش ها و نشست های اداری می باشد. اين باشگاه در حال حاضر دارای دو سالن به ظرفيت های 120 و 350 نفر بوده و در فضای سبز خويش پذيرای 500 نفر می باشد. اين مجموعه همچنين دارای کافی شاپ و محيطی امن برای بازی کودکان می باشد.


نشانی: تهران، مجيديه شمالی، خيابان استاد حسن بنا، بالاتر از ميدان ملت، تپه شمس آباد، کوچه فرزاد
تلفن:7-22974664 | نمابر:22974668

سرپرست مرکز : جناب آقای مقریان |

 

ظرفیت پذیرایی
• سالن شماره 1 : 120 نفر
• سالن شماره 2 : 350 نفر
• محوطه باز : 500 نفر

 


View Larger Map

 

 

 

 

بازگشت به لیست مراکز رفاهی