• refahgostar.org
  • refahgostar.org
  • refahgostar.org

 

مجتمع رفاهی چادگان

مجتمع رفاهی چادگان در دهکده فرهنگی توريستی زاينده رود، قرار دارد. دهکده فرهنگی توريستی زاينده رود داراي امکاناتی از قبيل قايقرانی، استخر سر پوشيده، سالن غذا خوری، سالن بيليارد، سالن ورزشی، درشکه سواری، شهر بازی کودکان، مسجد و ساير امکانات رفاهی می باشد . مجتمع رفاهی چادگان در حال حاضر دارای 20 واحد اقامتی (10واحد ويلايی و 10 واحد آپارتمانی) با سرويسهای رفاهی مناسب، در چشم انداز زيبا سد زاينده رود در حال ارائه خدمت رسانی به همکاران محترم می باشد.


نشانی: اصفهان، نجف آباد تيران، دوراهي سد زاينده رود، چادگان، مجتمع توريستي زاينده رود
تلفن: 4795046,7–0372  |  نمابر: 4725223

سرپرست مرکز: جناب آقای کاظمی |

 

 

شماره تلفن های ضروری چادگان | کد: 0372


اداره کل تامين اجتماعی اصفهان: 2167507-0311
اورژانس: 4722611-115
مدیریت درمان استان اصفهان:  6279830-0311
شبکه بهداشت: 149
اداره راه و ترابری: 4723970
نیروی انتظامی: 4724410-110
راهنمایی و رانندگی: 4724330
آتش نشانی: 125
داروخانه شبانه روزی: 4722604
سالن غذاخوری: 4724530

 

مکانهای سياحتـی، تاريـخی و گردشـگری شهرستان چادگان
• دهکده تفريحی زاينده رود در کنار سد زاينده رود و در کرانه درياچه پشت سد قرار دارد. در اين دهکده تفريحی، امکانات رفاهی چون اسکله قايق رانی، مجموعه تجاری، سفره خانه، چاپخانه سنتی، استخر، باشگاه سوار کاری و زمين های ورزشی فراهم شده است
• پل زمانخان در دنباله رودخانه زاينده رود در فاصله 80 کيلومتری از چادگان
• خانه تاريخی دکتر صالحی در فاصله 10 کيلومتری از چادگان
• آرامگاه کاوه آهنگر در دهکده مشهد کاوه در فاصله 25 کيلومتری از چادگان، مزار قارون پسر کاوه نيز در اين محل است در کنار اين دو مزار، امامزاده حيدر قرار دارد که از فرزندان امام اول شيعيان به شمار می رود
• پل اورگان در فاصله 50 کيلومتری از چادگان از نخستين پل های تاريخی است که بر روی زاينده رود بسته شده است. اين پل در نزديکی دهکده اورگان قرار دارد. اين پل دارای 11 دهانه می باشد و در مرکز پل، يک دهانه زیرين نيز قرار دارد

  

 


View Larger Map

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به لیست مراکز رفاهی