• refahgostar.org
  • refahgostar.org
  • refahgostar.org

 

مجتمع رفاهی تبریز

مجتمع رفاهی تبريز مجموعه ای کامل از ارائه خدمات رفاهی اقامتی، رفاهی پذيرايی و رفاهی ورزشی شامل استخر، سونا، جکوزی و سالن بدنسازی می باشد.
اين مجتمع رفاهی با در اختيار داشتن 10 واحد آپارتمانی با ظرفيت تقريبی 40 تخت و همچنين با در اختيار داشتن رستورانی با ظرفيت تقريبی 220 نفر خدمات متنوعی را ارئه می نمايد.


نشانی: تبريز، بلوار استاد شهريار، پايين تراز باغلارباغی، خيابان گلکار، مجمتع رفاه گستر تبریز
تلفن: 3289797–0411  |  نمابر: 3289793-0411

سرپرست مرکز: جناب آقای زیرجام | تلفن مستقیم: 3289792–0411

 

 

شماره تلفن های ضروری تبریز | کد 0411


اداره کل تامين اجتماعی تبریز: 3282880
مدیریت درمان تامین اجتماعی تبریز: 3350792
پلیس راه تهران – تبریز: 6300616
پلیس راه تبریز – آذرشهر: 5232149
بیمارستان 29 بهمن: 33007000
راه آهن: 6-444005
فرودگاه: 30-2665802
ترمینال: 4799108
اورژانس:115
آژانس شهریار: 3283030

 

مکانهای سياحتـی، تاريـخی و گردشـگری استان آذربایجان شرقی

• ارگ تبريز و ارگ عليشاه
• آسياب خرابه
• رصد خانه مراغه
• موزه آذربايجان
• مقبره الشهدا

• جلفا - منطقه آزاد ارس

 

• ايل گلی
• کليسای سن استپانوس
• موزه سنجش
• بازار تبريز
• قلعه بابک
• مسجد کبود
خانه مشروطه

 


View Larger Map

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به لیست مراکز رفاهی